Liiga 2015-16 Player Shot Attempt Location Heat Maps

Aaron Gagnon
Adam Masuhr
Aki Kangasmaki
Aleksi Elorinne
Aleksi Hamalainen
Aleksi Laakso
Aleksi Makela
Aleksi Mustonen
Aleksi Rekonen
Aleksi Saarela
Aleksi Salonen
Alexander Bonsaksen
Anrei Hakulinen
Anssi Lofman
Anthony Guttig
Antti Bruun
Antti Erkinjuntti
Antti Halonen
Antti Jaatinen
Antti Kalapudas
Antti Kerala
Antti Miettinen
Antti Suomela
Antti Tyrvainen
Ari Grondahl
Ari Vallin
Arto Laatikainen
Arttu Ilomaki
Arttu Luttinen
Arttu Pelli
Arttu Ruotsalainen
Atte Makinen
Atte Pentikainen
Balazs Sebok
Ben Blood
Blake Kessel
Brett Carson
Chad Rau
Charles Bertrand
Christian Silfver
Christopher Bengtsson
Corey Elkins
Dane Byers
Daniel Grillfors
Darryl Boyce
Dave Spina
David McIntyre
Eemeli Heikkinen
Eemeli Suomi
Eero Savilahti
Eero Somervuori
Eetu Koivistoinen
Eetu Koski
Eetu Tuulola
Eetu-Ville Arkiomaa
Elias Karvonen
Elmeri Eronen
Elmeri Kaksonen
Eric Perrin
Erik Riska
Esa Lehikoinen
Esa Pirnes
Filip Riska
Francis Pare
Gabriel Spilar
Hannes Bjorninen
Harri Tikkanen
Heikki Liedes
Henri Auvinen
Henri Heino
Henri Kanninen
Henri Tamminen
Henri Tuominen
Henrik Forsberg
Henrik Haapala
Henrik Koivisto
Henrik Tallinder
Iikka Kangasniemi
Ilkka Mikkola
Ilkka Pikkarainen
Ilmari Pitkanen
Ivan Huml
Jaakko Jokinen
Jaakko Rissanen
Jake Hansen
Jake Newton
Jan Latvala
Jan-Mikael Jarvinen
Jan-Mikael Juutilainen
Jani Forsstrom
Jani Hakanpaa
Jani Lajunen
Jani Tuppurainen
Janne Keranen
Janne Kettunen
Janne Kolehmainen
Janne Kuokkanen
Janne Lahti
Janne Niskala
Janne Puhakka
Janne Ritamaki
Janne Tavi
Jari Sailio
Jarkko Immonen
Jarkko Malinen
Jarkko Nappila
Jarkko Parikka
Jarno Karki
Jasper Lindsten
Jasse Ikonen
Jere Karjalainen
Jere Rouhiainen
Jere Seppala
Jerry Ahtola
Jesper Piitulainen
Jesse Mankinen
Jesse Puljujarvi
Jesse Virtanen
Jiri Veistola
Joel Kiviranta
Joel Sund
Johan Larsson
Joni Nikko
Joni Pitkanen
Joni Tuulola
Jonne Tammela
Jonne Virtanen
Joona Erving
Joona Harjama
Joona Karevaara
Joona Monto
Joonas Alanne
Joonas Huovinen
Joonas Hurri
Joonas Jarvinen
Joonas Komulainen
Joonas Lehtivuori
Joonas Lyytinen
Joonas Nattinen
Joonas Niemela
Joonas Rask
Joonas Riekkinen
Joonas Vihko
Joose Antonen
Josh Gratton
Josh Green
Juha Kiilholma
Juha Koivisto
Juha Leimu
Juha-Pekka Haataja
Juha-Pekka Pietila
Juhani Jasu
Juhani Tyrvainen
Juho Keranen
Juho Lammikko
Juho Tommila
Jukka Peltola
Julius Junttila
Julius Nyqvist
Julius Vahatalo
Julius Valtonen
Jussi Makkonen
Jussi Timonen
Juuso Ikonen
Juuso Pulli
Juuso Puustinen
Juuso Rajala
Juuso Riikola
Juuso Salmi
Juuso Vainio
Juuso Walli
Jyri Junnila
Jyri Marttinen
Jyri Niemi
Kai Kantola
Kalle Kaijomaa
Kalle Maalahti
Kalle Moisio
Keith Aulie
Kelly Zajac
Kevin Henderson
Kim Hirschovits
Kim Stromberg
Kimi Koivisto
Konsta Makinen
Kristian Kuusela
Lasse Kukkonen
Lasse Lappalainen
Lassi Kokkala
Lauri Taipalus
Lauri Tukonen
Manu Honkanen
Marcus Fagerudd
Markku Flinck
Marko Poyhonen
Markus Jokinen
Markus Kankaanpera
Markus Kojo
Markus Nenonen
Markus Nutivaara
Markus Piispanen
Markus Poukkula
Markus Vastila
Marlo Koponen
Martti Jarventie
Masi Marjamaki
Mathias Tjarnqvist
Matias Haaranen
Matias Nisula
Matias Pulli
Matias Sointu
Matias Varttinen
Matt Generous
Matthew Watkins
Matti Jarvinen
Matti Kuparinen
Matti Lamberg
Michael Ryan
Micke Saari
Micke-Max Asten
Miihkali Teppo
Miika Heikkila
Miika Koivisto
Miika Lahti
Miika Roine
Miikka Mannikko
Miikka Pitkanen
Mika Koivisto
Mika Niemi
Mika Partanen
Mika Pyorala
Mikael Kurki
Mikael Kuronen
Mikael Ruohomaa
Mikael Saha
Mike Brennan
Mikko Alikoski
Mikko Jokela
Mikko Kalteva
Mikko Kukkonen
Mikko Kuukka
Mikko Lehtonen
Mikko Luoma
Mikko Niemela
Mikko Nuutinen
Mikko Pukka
Mikko Salmio
Mikko Vainonen
Mikko Viitanen
Mikko Virtanen
Miro Aaltonen
Miro Hovinen
Miro Keskitalo
Miro Ruokonen
Miro-Pekka Saarelainen
Miska Humaloja
Miska Siikonen
Nestori Lahde
Nick Plastino
Niclas Lucenius
Nico Friman
Nico Manelius
Niklas Andersson
Niklas Friman
Niklas Salo
Niko Mikkola
Niko Ojamaki
Niko Peltola
Niko Tuhkanen
Nolan Yonkman
Olavi Vauhkonen
Olli Iisakka
Olli Julkunen
Olli Malmivaara
Olli Sipilainen
Olli Vainio
Oscar Eklund
Oskari Manninen
Oskari Siiki
Ossi-Petteri Gronholm
Otso Rantakari
Otto Honkaheimo
Otto Karvinen
Otto Leskinen
Otto Nieminen
Otto Paajanen
Otto Rauhala
Panu Mieho
Pat Mullane
Patrick Davis
Patrick Holland
Patrik Laine
Patrik Moisio
Patrik Virta
Pekka Saravo
Per SavilahtiNagander
Peter LeBlanc
Peter Tiivola
Petr Hubacek
Petri Lammassaari
Petteri Nikkila
Petteri Nokelainen
Petteri Nummelin
Riku Hahl
Robert Carlsson
Robert Leino
Robert Rooba
Robin Salo
Roni Rukajarvi
Rony Ahonen
Roope Elimaki
Roope Hintz
Roope Talaja
Ryan Glenn
Ryan OConnor
Ryan Potulny
Sakari Manninen
Saku Kinnunen
Saku Maenalanen
Saku Salmela
Sam Lofquist
Sami Anttila
Sami Blomqvist
Sami Lahteenmaki
Sami Mutanen
Sami Niku
Sami Sandell
Sami Venalainen
Samson Mahbod
Santeri Lukka
Santeri Saari
Santeri Vuoti
Sebastian Aho
Sebastian Lauritzen
Sebastian Moberg
Sebastian Repo
Semir Ben-Amor
Severi Sillanpaa
Sheldon Brookbank
Siim Liivik
Simo-Pekka Riikola
Simon Backman
Simon Suoranta
Stefan Lassen
Stephen Dixon
Taavi Vartiainen
Tadas Kumeliauskas
Taneli Ronkainen
Tapio Laakso
Tapio Sammalkangas
Teddy DaCosta
Teemu Aalto
Teemu Kaislehto
Teemu Lamsa
Teemu Nurmi
Teemu Ramstedt
Teemu Rautiainen
Teemu Rinkinen
Teemu Tallberg
Teemu Vayrynen
Teemu Vuorisalo
Tero Koskiranta
Thomas Nykopp
Timi Lahtinen
Tomas Mojzis
Tomas Zaborsky
Tomi Kallio
Tomi Korkko
Tomi Leivo
Tomi Peltonen
Tomi Tuomisto
Tommi Harainen
Tommi Jokinen
Tommi Taimi
Tommi Tikka
Tommi Valimaa
Toni Hyvarinen
Toni Kallela
Toni Koivisto
Toni Suuronen
Topi Nattinen
Topi Piipponen
Troy Vance
Tuomas Huhtanen
Tuomas Pihlman
Tuomas Vanttinen
Turo Asplund
Tuukka Mantyla
Urho Vaakanainen
Valtteri Hietanen
Valtteri Hotakainen
Valtteri Kemilainen
Valtteri Viljanen
Valtteri Virkkunen
Veeti Vainio
Veli-Matti Savinainen
Veli-Matti Vittasmaki
Victor Westermarck
Vili Sopanen
Ville Ahlgren
Ville Hamalainen
Ville Hyvarinen
Ville Jarvelainen
Ville Koho
Ville Korhonen
Ville Leskinen
Ville Meskanen
Ville Rajala
Ville Uusitalo
Ville Vahalahti
Ville Vainikainen
Ville-Vesa Vainiola
Vojtech Polak
Waltteri Hopponen
William Makinen
Yohann Auvitu